Privacyverklaring

Fab&Fit is een bedrijf voor voeding, leefstijl en gezondheid. De begeleiding van Fab&Fit richt zich op voedingsvraagstukken en gezondheidsklachten.

Fab&Fit is zich ervan bewust hoe belangrijk de bescherming van uw persoonsgegevens is. Fab&Fit doet er daarom alles aan om die persoonsgegevens op een verantwoordelijke manier te verwerken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk Fab&Fit een dossier aanlegt. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen en voortgang.

Fab&Fit doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
  • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

In deze Privacyverklaring beschrijft Fab&Fit de algemene gang van zaken op het gebied van privacy met betrekking tot de door ons verzamelde, gebruikte en uitgewisselde persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Fab&Fit legt persoonsgegevens over u vast, doordat u gebruik maakt van de diensten van Fab&Fit, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Fab&Fit verstrekt.

Fab&Fit registreert de volgende persoonsgegevens:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Naast persoonsgegevens registreren we ook bijzondere persoonsgegevens die verband houden met de specifieke dienstverlening van Fab&Fit:

  • weeg- en meetgegevens zoals lengte, gewicht, vetpercentage, vetvrije massa, bmi,
  • botmassa, vochtpercentage en middelomtrek,
  • notities over de gezondheidssituatie en de inhoud van de therapie.

 

Waarom Fab&Fit uw gegevens nodig heeft

De persoonsgegevens worden gebruikt om u te kunnen helpen met uw hulpvraag.

 

Hoe lang Fab&Fit gegevens bewaart

De gegevens worden blijvend bewaard omdat u in de toekomst terug kan komen voor een nieuwe hulpvraag. Deze historische gegevens van belang u goed te kunnen helpen.

 

Delen met anderen

Fab&Fit verstrekt uw persoonsgegevens allรฉรฉn aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Fab&Fit worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Fab&Fit gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@fab-fit.nl. Fab&Fit zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen

Fab&Fit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Fab&Fit verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Fab&Fit op via e-mail naar info@fab-fit.nl of telefonisch via 06 21 64 51 53.